PUNAJUURIVIIPALE 1KG

PUNAJUURIVIIPALE 1KG
EAN  6 416 124 610 881
Tuotenro  3484
Heinon Tukku   
Kespro  21273608
Meira Nova   
Metro Tukku 6 416 124 610 881
PATU 112256
6416124610881